WBSO 2020 en de Corona crisis

WBSO 2020

Wanneer er voor het jaar 2020 een WBSO subsidie is toegekend maar door de Corona crisis (even) geen onderzoek kan plaats vinden, biedt de WBSO een mogelijkheid om deze uren later in het kalenderjaar uit te voeren. S&O uren mogen/kunnen namelijk ook na de aanvraag periode gerealiseerd worden.

Let op want meer S&O uren levert niet meer voordeel op en projecten waar geen S&O uren aan toegekend zijn tellen niet mee!