Onderzoek & ontwikkeling

Subsidies zijn er in het algemeen voor deze onderwerpen. Zodra er sprake is van onderzoek, ontwikkeling of innovatie, is de kans heel groot dat er een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie voor te vinden is.

Buro InnoFin kan op basis van een korte project omschrijving inschatten of er een financiële ondersteuning te vinden is voor uw project en wat uw te verwachten voordeel zal zijn.

Interessante mogelijkheden