Aanpak klimaatverandering

Het is inmiddels een feit dat het klimaat op de aarde aan het veranderen is en dat de uitstoot van broeikasgassen daar een grote rol in speelt. Ondanks dat in het verleden van de aarde eerder schommelingen in de aanwezigheid van broeikasgassen zijn geweest, zorgt de enorm snelle toename tijdens de afgelopen 1,5 eeuw ervoor dat mens en dier zich niet snel genoeg kunnen aanpassen en de schade enorm kan worden.

Daarnaast zorgt de wijze waarop de mens ‘gebruik’ maakt van de aarde dat er meer van de aarde ‘gebruikt’ wordt dan dat het kan leveren. Een situatie die niet duurzaam en niet vol te houden is.

Buro InnoFin zet zich in om ondernemers bij te staan om de impact significant te reduceren dan wel te neutraliseren. Daarvoor zijn analyses en financiering in de vorm van subsidie en krediet beschikbaar.

Interessante mogelijkheden