Gezondheid & Welzijn

Gezondheid en welzijn is een belangrijk thema in Nederland. Het is zelfs 1 van de 4 belangrijke thema’s in Noord Nederland, en dat in de meest brede zin des woords.

Ontwikkelen van innovatieve concepten op het gebied van Healthy Aging of verbeteren van zorg of welzijn, maar ook stimulering van bouw en onderhoud van sportaccommodaties zijn zaken die subsidiabel zijn.

Buro InnoFin heeft ervaring in het aanvragen van subsidies op dit thema en kan nu goed bij staan in deze trajecten.

Interessante mogelijkheden