Energietransitie

De noodzaak van de energietransitie is hoog omdat het inmiddels een feit is dat het klimaat op de aarde aan het veranderen is en dat de uitstoot van broeikasgassen daar een grote rol in speelt.

Ondanks dat in het verleden van de aarde eerder schommelingen in de aanwezigheid van broeikasgassen zijn geweest, zorgt de enorm snelle toename tijdens de afgelopen 1,5 eeuw ervoor dat mens en dier zich niet snel genoeg kunnen aanpassen en de schade enorm kan worden.

Daarnaast zorgt de wijze waarop de mens ‘gebruik’ maakt van de aarde dat er meer van de aarde ‘gebruikt’ wordt dan dat het kan leveren. Een situatie die niet duurzaam is en niet vol te houden is.

Buro InnoFin adviseert ondernemers middels een stappenplan om de verplichtingen en de kansen in kaart te brengen om de noodzakelijke energietransitie op de best mogelijke manier uit te voeren.

Interessante mogelijkheden