WBSO

Algemeen

Bent u voornemens een project te starten waarmee u een technisch nieuw product, proces of software (door)ontwikkeld? En is er een technisch risico aanwezig? Dan is de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) subsidie regeling  interessant voor u.

U kunt de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via deze subsidie regeling.

Wat is subsidiabel?:

  • Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur (ICT) en;
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

Hoeveel subsidie?

Het voordeel voor een eenmanszaak is een extra aftrekpost op de winst.

Het WBSO voordeel voor personeel op de loonlijst wordt als volgt berekend; aantal uren x uurtarief x yy%.

Daarnaast ontvangt u nog een bijdrage in de kosten en uitgaven voor uw project.

Met een berekentool kan Buro InnoFin vooraf aangeven wat uw voordeel zal zijn.

Innovatie box

U kunt gebruik maken van de innovatie box wanneer u een WBSO beschikking hebt ontvangen. De innovatie box is ingevoerd door de belastingdienst om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box.

Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor u een octrooi of een buitenlands patent hebt gekregen, of waarvoor u een S&O-verklaring hebt gekregen, geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%.