Voucherregeling MKB Fryslân

Subsidiabel zijn de kosten van een externe deskundige die u als ondernemer meehelpt uw organisatie te verbeteren.

Let op: De offerte mag niet ondertekend zijn voordat de subsidie aanvraag ingediend is.

Subsidie bedraagt 50% van de offertekosten met een minimum subsidiebedrag van € 500,- en maximaal € 2.500,-.

Project moet gaan over 1 van onderstaande punten:

  • bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan;
  • innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
  • het opstellen van een strategisch HR-beleidsplan en/of de implementatie hiervan;
  • deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR-taken en/of medewerkers die HR-taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR-functionarissen.

Het doel van het project is:

  • Het bevorderen van de bedrijfscontinuïteit of,
  • Het bevorderen van de groei van de organisatie of,
  • Kennisvergroting binnen de organisatie of,
  • Anders, namelijk …..