Voucher Drentse MKB’er

Inhuur extern deskundige is subsidiabel voor de Drentse MKB’ers

Deze subsidie is beschikbaar voor de inhuur van een externe deskundige ten behoeve van innovatiediensten en diensten inzake innovatieondersteuning. De extern deskundige levert kennis ten behoeve van:

  • groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername);
  • innovatie;
  • het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

De subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.200,- ongeacht de hoogte van de subsidiabele kosten en eigen bijdrage is minimaal € 300,-.

Criteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

  1. de inhuur van kennis is geënt op groei, of innovatie, of het creëren van een nieuwe afzetmarkt binnen Nederland;
  2. het project levert aantoonbaar toekomstige meerwaarde voor de Drentse economie;
  3. de kennis wordt ingekocht bij een derde partij die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein;
  4. indien de inhuur van kennis gericht is op bedrijfsopvolging, betreft dit een familiebedrijf dat geen opvolgers heeft.
  5. er is nog geen verplichting aangegaan.

Toetsing

Is er sprake van inhuur van een deskundige of was het voornemen er al? Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.