VIA 2020

De VIA subsidie regeling is beschikbaar voor een gedeeltelijke financiering van een innovatief project wat tevens bijdraagt aan een maatschappelijke uitdaging.

Doelgroep

Ambitieuze MKB-ondernemers gevestigd in Noord-Nederland (Drenthe, Groningen en Fryslân) met een innovatief project wat tevens een bijdrage levert aan 1 van de vier maatschappelijke uitdagingen (in de meest brede zin):

 • zekere, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening
 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Subsidiabele projecten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een activiteit die ziet op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé en daarnaast een bijdrage levert aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

 1. Individueel project
 2. individueel project gericht op koolstofarme economie (CO2-reductie)
 3. Samenwerkingsproject
 4. Samenwerkingsproject gericht op koolstofarme economie (CO2-reductie)

Subsidiabele kosten

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren
 • Materialen die onderdeel zijn van een prototype
 • Huur van apparatuur en uitrusting.
 • Organisatie innovatie*

*In het geval van organisatie-innovatie kan subsidie worden verstrekt voor een project dat ziet op het inspelen op nieuwe ontwikkelingen of marktomstandigheden door het ontwikkelen van organisatie-, samenwerking- of verdienmodellen, inclusief de implementatie hiervan.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 12.500 per project.