Verduurzamen van sportaccommodaties

Deze regeling is zowel voor bestaande accommodaties alsook voor nieuwbouw projecten.

De subsidiabele maatregelen

Het betreft de volgende maatregelen:

1) Verlichting

 • Sportveldverlichting
 • Besparingssysteem verlichting (bestaande accommodaties)
 • LED-verlichtingsysteem (bestaande accommodaties)
 • LED-buissysteem

2) Ventilatie en verwarming

 • Warmteterugwinning (bestaande accommodaties)
 • Warmtepomp (bestaande accommodaties)
 • Warmtepompboiler
 • Warmteterugwinning uit douchewater

3) Bouwkundig

 • HR-glas
 • Isolatie wand, vloer, dak (bestaande accommodaties)

4) Duurzame energieopwekking

 • Zonnecollector systeem
 • Zonnepanelen

Aanvraagcriteria

 • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
 • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
 • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door een andere regeling.
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar.

Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Welke maatregelen dit zijn leest u in de bijlage.

In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt vanaf 2 januari 2019 online subsidie aanvragen. Meer inhoudelijke informatie hierover volgt nog.