Subsidies energie innovaties vanuit RVO

Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u bij het RVO in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies.

Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie.

Budget

De Topsector Energie biedt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Een overzicht van alle energie subsidies kunt –> HIER <– vinden.