Subsidie voor duurzaam inzetbaarheid voor werknemers

Er kom een nieuwe subsidieronde vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor werkgevers die willen investeren in het gezond, productief en gemotiveerd houden van hun personeel. De aanvraagronde is van 12 tot en met 16 november 2018.

Voor wie is ESF Duurzame Inzetbaarheid?

De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven of instellingen met minstens twee werknemers in dienst. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van een adviestraject voor het duurzamer inzetbaar maken (of houden) van werknemers. Bij een dergelijk traject gaat de werkgever samen met een externe adviseur en de werknemers werken aan verbeteringen op het gebied van:

  • gezonder en veiliger werken (gezondere leefstijl, sportactiviteiten, verminderen van werkstress of van ongewenst gedrag in de werksfeer)
  • een leercultuur voor medewerkers (bijvoorbeeld het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden via EVC-trajecten)
  • interne ‘mobiliteit’ van personeel (rondom carrièremogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, ook bij een ‘vergrijzend’ personeelsbestand)
  • een flexibele werkcultuur (bijvoorbeeld via flexibele arbeidstijden en ‘slim’ roosteren).

Subsidiabele kosten

De subsidie is dus bedoeld voor een adviestraject dat uw personeelsbeleid op deze punten verbetert.  Dat kan bestaan uit;

a. het laten opstellen van een advies met een implementatieplan of

b. begeleiding bij de implementatie van een advies.

Subsidievoorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor ESF Duurzame Inzetbaarheid in aanmerking te komen zijn:

  • het adviestraject is nog niet gestart (op het moment van de subsidieaanvraag)
  • Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
  • traject heeft een duur  van maximaal twaalf maanden
  • het traject wordt uitgevoerd door een deskundig externe adviseur
  • de totale kosten moeten minimaal 12.000 euro bedragen.

Hoogte van de subsidie

De subsidie vergoedt 50% van de kosten van de externe adviseur, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 12.500 euro.

Bron: uitvoeringvanbeleidszw.nl