Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

  • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
  • De ter beschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Subsidiabele kosten

Het betreft de volgende maatregelen:

A) Verduurzamen van de accommodatie

Deze maatregelen zijn –>HIER<– te vinden.

B) Maatregelen ten behoeve van de toegankelijkheid

1) Plaatsen automatische deuren

2) Plaatsen van sportrolstoel toegankelijke openingen

3) Plaatsen van een lift

4) Integraal toegankelijke kleedkamers

5) Integraal toegankelijke wisselcabine in een zwembad

6) Integraal toegankelijke doucheruimtes

7) Plaatsen van een zwembadlift

8) Plaatsen van een luie zwembadtrap

9) Maatregelen m.b.t. akoestiek

10) Voorzieningen voor slechthorenden

11) Klok i.c.m. lichtsignaal, stroboscoop of geluidssignaal

Aanvraagcriteria

  • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
  • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
  • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door een andere regeling.
  • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar.

Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Welke maatregelen dit zijn leest u in deze –>BIJLAGE<–.

In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt vanaf 2 januari 2019 online subsidie aanvragen. Meer inhoudelijke informatie hierover volgt nog.