Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

U kunt als zakelijke aanvrager subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

 • warmtepompen; subsidie ligt tussen de € 500 – € 2.500,-
 • zonneboilers; Subsidie vanaf ongeveer € 500,-
 • biomassa ketels; Subsidie vanaf ongeveer € 2.500,-
 • pelletkachels; Subsidie vanaf € 500,-

Bent u een zakelijke gebruiker?

De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • zelfstandig ondernemers
 • bedrijven
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
 • woningcorporaties
 • ondernemers in de land- en tuinbouw
 • maatschappen
 • stichtingen
 • verenigingen

Ook zakelijke partijen uit het buitenland kunnen in aanmerking komen. Zij kunnen contact met ons opnemen voor het doen van een aanvraag. Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen geen subsidie aanvragen.

Hoe werkt het?

 1. U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de technische eisen.
 2. Eerst zal de ISDE subsidie aanvraag ingediend moeten worden.
 3. U gaat pas verplichtingen aan (een koopovereenkomst aangaan) nadat wij goedkeuring hebben verleend.
 4. Na toekenning mag u het apparaat aanschaffen en installeren. Vooraf kunt u natuurlijk wel een offerte bij leveranciers opvragen.
 5. Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie.
 6. U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.
 7. Daarna wordt de subsidie volledig uitbetaald.

Voorwaarden ISDE subsidie

Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.