Energiezuinige bedrijfsmiddelen (EIA)

Algemeen
U kunt als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Wat is subsidiabel?

De subsidiabele bedrijfsmiddelen kunt u vinden in de ENERGIELIJST.

Hoeveel subsidie?

EIA levert u gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.