duurzame Innovatiefinanciering

Subsidies in het ‘coronatijdperk’

We hebben inmiddels veel geleerd over het COVID-19 virus en wat we wel en niet kunnen en/of mogen. Vandaag is er een versoepeling van de maatregelen ingevoerd waarmee het dagelijkse leven weer meer zijn gang kan gaan. Dit geeft mij ook weer ruimte om weer mee te kunnen denken met vraagstukken waarmee mogelijk een subsidie aanvraag is gemoeid.

Deze nieuwsbrief is dan ook een signaal van mij uit dat, ondanks deze lastige tijd, we best projecten kunnen bespreken. Dit kan telefonisch, via Skype of zelfs op locatie.

De subsidies

Hieronder staat een greep aan beschikbare subsidies. Een greep aangezien er nog veel andere mogelijkheden beschikbaar zijn. Buro InnoFin houdt zich voornamelijk bezig met innovatie en verduurzaming bij het MKB maar is uiteraard breder georiënteerd dan dat.

Innoveren via ontwikkelingsprojecten

Betreft de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé  dat nieuw of bijdraagt aan een duurzame toekomst bijvoorbeeld door circulair ondernemen.

Lees hier meer.

Innoveren via organisatie innovatie

Betreft het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen. Kan ook ingezet worden voor verduurzaming en circulair ondernemen.

Lees hier meer.

Valorisatie 2019

De subsidie van Valorisatie 2019 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen. Dit is inclusief bouwen en testen van een prototype.

Lees hier meer.

MIT R&D samenwerking Noord-Nederland

Als mkb’er uit Groningen, Friesland of Drenthe is het mogelijk om  samen met andere mkb’ers subsidie aan te vragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project wordt een nieuw product, dienst of procedé ontwikkelt dat dicht bij de markt staat.

Lees hier meer.

Voucherregeling MKB Fryslân 2020

Betreft het vergroten van het kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie, HR en het volgen van een minimaster ondernemersontwikkeling. Ook is het mogelijk om een voucher te ontvangen voor het om- en bijscholen van medewerkers.

Lees hier meer.

Overige subsidies

Mocht het zo zijn dat hier boven geen interessante subsidie staat, dan is overleg altijd mogelijk. Hieronder staan tevens een aantal linkjes die uitkomen op handige overzichten.

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid)
123subsidie (zoekmachine voor subsidies)

Succes en sterkte in deze tijd.