Khoesaan


Khoesaan Safari’s organiseert uiteenlopende reizen in Namibië en haar buurlanden. Organisator Jan Bakker is zeer begaan met deze omgeving en komt hier al jaren. Jan kent het soms harde leven en dat is mede de reden geweest om een concept irrigatiesysteem uit te denken en te ontwikkelen waarmee met beperkte middelen lokaal groenten in dit zeer droge gebied kan groeien. Hiervoor is een subsidie toegekend waardoor er de mogelijkheid was om te testen. Buro InnoFin is nauw betrokken geweest bij dit project.