Subsidie regeling Praktijkleren 2019-2020

Over deze subsidie regeling Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Een aanvraag voor de Subsidieregeling Praktijkleren zal uiterlijk 16 september 2020, 17:00 uur ingediend moeten worden. Voorwaarden subsidie Praktijkleren […]

duurzame Innovatiefinanciering

Subsidies in het ‘coronatijdperk’

We hebben inmiddels veel geleerd over het COVID-19 virus en wat we wel en niet kunnen en/of mogen. Vandaag is er een versoepeling van de maatregelen ingevoerd waarmee het dagelijkse leven weer meer zijn gang kan gaan. Dit geeft mij ook weer ruimte om weer mee te kunnen denken met vraagstukken waarmee mogelijk een subsidie […]

WBSO 2020 en de Corona crisis

WBSO 2020 Wanneer er voor het jaar 2020 een WBSO subsidie is toegekend maar door de Corona crisis (even) geen onderzoek kan plaats vinden, biedt de WBSO een mogelijkheid om deze uren later in het kalenderjaar uit te voeren. S&O uren mogen/kunnen namelijk ook na de aanvraag periode gerealiseerd worden. Let op want meer S&O […]

Subsidieregeling Waterstof projecten geopend

Op 10 oktober opent de Subsidieregeling Waterstof. Wanneer u als ondernemer samen werkt aan innovatieve projecten met waterstof als energiedrager, dan komt u in aanmerking voor deze regeling. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector. Openstelling U […]

Subsidie (ESF) voor Duurzame Inzetbaarheid van werknemers

Er kom een nieuwe subsidieronde vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor werkgevers die willen investeren in het gezond, productief en gemotiveerd houden van hun personeel. De aanvraagronde is van 12 tot en met 16 november 2018. Voor wie is ESF Duurzame Inzetbaarheid? De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven of instellingen met minstens twee […]

Verschillende financieringsvormen

Op Sprout.nl staat een mooi artikel als het gaat om financiering van innovatie. In dit artikel is duidelijk weergegeven dat het zoeken van financiering sterk afhangt van de fase waarin het product zich bevind. Ik heb de link hieronder gezet. https://www.sprout.nl/artikel/financiering/financiering-voor-je-slimme-innovatie-dit-zijn-de-opties Wanneer er vragen zijn verneem ik dat graag. Laat een berichtje achter en ik […]

Arbeidsplaatsenregeling 2018 voor Groningse MKB’ers open vanaf 15 september

Mkb’ers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen vanaf 15 september 2018 een subsidie aanvragen van de EBG Arbeidsplaatsenregeling 2018 wanneer zij als gevolg van hun investering nieuwe arbeidsplaatsen creëren. Het was eerder al mogelijk om een bijdrage aan te vragen van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2018. Vanwege het succes van de vorige subsidie heeft het Economic […]

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

Werkt u aan innovatieve oplossingen voor knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO2? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS Tender 2018). Gecombineerd met hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen. De subsidie is er voor onderzoek, ontwikkeling en voorbereiding […]

Inhuur extern deskundige is subsidiabel voor de Drentse MKB’ers

Deze subsidie is beschikbaar voor de inhuur van een externe deskundige ten behoeve van innovatiediensten en diensten inzake innovatieondersteuning. De extern deskundige levert kennis ten behoeve van: groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername); innovatie; het creëren van een nieuwe afzetmarkt. De subsidie De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.200,- ongeacht de hoogte […]

Begeleiding van stagiaires en studenten in een aantal gevallen mogelijk

Er is subsidienieuws Ook dit jaar is begeleiding van stagiaires en studenten in een aantal gevallen mogelijk. Het betreft stagiaires en studenten van het VMBO, MBO, HBO en Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s). Subsidie voor begeleiden van BBL leerlingen het meest sprekende voorbeeld van deze regeling. Vanaf 2 juni tot en met 17 […]

500 subsidie potjes

500 subsidie potjes Voor (MKB) ondernemers zijn er momenteel een kleine 500 subsidie potjes beschikbaar. Dat is teveel om hier te benoemen en is tevens ook afhankelijk van de provincie waarin de onderneming gevestigd is. De subsidie potjes kunnen onderverdeeld worden over zo’n 20 thema’s. De subsidies die veel interesse genieten zijn hieronder weergegeven. Subsidie […]

Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)

Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze nieuwe wet heeft ook effect op onze relatie en daarom ontvangt u nieuwe algemene voorwaarden van mij. Wat verandert en/of wordt aangescherpt? Recht op inzage Recht op rectificatie en aanvulling […]

Er is weer subsidie nieuws! De VIA 2018 subsidie regeling heeft een upgrade gekregen naar de VIA 2018 Plus.

          Met de komst van de VIA 2018 plus is het mogelijk om als mkb’er subsidie te ontvangen voor het vernieuwen van je organisatie- of verdienmodel. Ook is het mogelijk om gezamenlijk nieuwe samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Daarnaast kun je tot 50% […]