Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

Werkt u aan innovatieve oplossingen voor knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO2? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS Tender 2018). Gecombineerd met hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen.

De subsidie is er voor onderzoek, ontwikkeling en voorbereiding van pilots, met de volgende doelen:

  • het stimuleren van innovaties die technische, economische, en maatschappelijke barrières bij de uitvoering van CCUS-projecten kunnen wegnemen
  • het verlagen van de kosten, verhogen van de energetische efficiency en vergroten van de veiligheid van afvang, transport en opslag
  • het bevorderen van de nuttige toepassing (hergebruik) van CO2.

Projecten kunnen gaan over de hele keten van afvang, transport en hergebruik of opslag. Of over delen van de keten, inclusief transport van CO2 naar de glastuinbouw.

Verder moet de CO2 afkomstig zijn uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H2-productie, of biogene CO2 uit andere bronnen.

De subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks als € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Budget

De tender is geopend van 1 oktober t/m 30 oktober 2018. Budget is € 1 miljoen.

Het subsidiebedrag is maximaal € 250.000,-, met een maximale looptijd van 4 jaar. Het subsidiepercentage voor bedrijven is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Onderzoeksorganisaties maken aanspraak op 80% subsidie.

Voor kleine ondernemers is er een opslag op alle subsidiabele activiteiten met 20%, voor middelgrote ondernemingen is er een opslag met 10%.

Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.