Aanvragen

Subsidie wordt verstrekt op lokaal-,  regionaal-,  nationaal en op Europees niveau en zijn ter stimulering van thema’ s die de overheid belangrijk vindt.

Wanneer starten met zoeken?

Wanneer u voornemens bent een project te starten is het belangrijk om vooraf te verkennen welke mogelijkheden aansluiten bij uw project. Zodoende kunt u eventueel het project nog aanpassen en kan vooraf overleg plaats vinden met de desbetreffende contactpersonen. Achteraf subsidie aanvragen is in de meeste gevallen niet mogelijk.

Doorgaans zijn er 4 fasen te doorlopen.

1) Uitvoeren van een verkenning

Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek zal er allereerst een verkenning worden uitgevoerd. Op de verschillende niveau’ s wordt voor u bekeken waar eventuele mogelijkheden zitten. U krijgt in een overzicht van de potentiële mogelijkheden gepresenteerd en deze wordt met u besproken.

2) Voorbereiden voor een aanvraag

Een aanvraag moet goed voorbereid worden om de slagingskans te verhogen. Het in kaart brengen van het project en beoordelen of de aansluiting met de betreffende regeling goed genoeg is, zijn essentieel voor de start. De vragen die gesteld worden voor een aanvraag werken vaak verhelderend en dwingen vaak na te denken over punten die tot zover onderbelicht waren.

Eventueel wordt er contact gezocht met de subsidie verstrekker om het project te bespreken.

3) Het daadwerkelijk aanvragen

Doel is om uw enthousiasme in de aanvraag terug te laten komen en de aanvraag moet voldoen aan alle criteria. Voor de daadwerkelijke aanvraag is het van belang het project goed te omschrijven en alle documenten op de juiste wijze aan te leveren.

Er kunnen nog additionele vragen komen na indiening en deze worden voorbereid zodat het overleg snel en efficiënt plaats kan vinden. Er volgt uiteindelijk een beschikking / toekenning.

4) Het aanleveren van de verantwoording

In de toekenning staat wat de rechten en plichten zijn m.b.t. het verkrijgen van de financiering. Het is van groot belang om de verantwoording in te richten zoals de verstrekker dat aan heeft gegeven. Er kan gekort worden of zelfs afgezien worden van een toekenning wanneer er niet aan de voorwaarden wordt voldaan

Alle fasen van een subsidie traject zijn van even groot belang en u kunt er van uit gaan dat hier navenant aandacht aan besteed wordt.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen ? Neem contact met ons op!